Home ©ShopNet Nederland
Home | Contact | Inloggen |

Privacy Policy

Privacyverklaring

We bewaren en gebruiken uitsluitend e-mailadressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. We gebruiken een e-mailadres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en verder voor andere marketing- of service doeleinden, voor zover daarvoor ook toestemming is verleend.

Deze toestemming(en) is/zijn ten alle tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Bovendien wordt deze mogelijkheid in elke marketing- en service e-mail geboden middels een rechtstreekse verwijzing naar onze site. We verstrekken nooit e-mailadressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.

De webshopeigenaar verwerkt uw persoonsgegevens voor:

Uw persoonsgegevens worden (mits door u aangegeven) gebruikt om u al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante aanbiedingen en andere producten of diensten van onze webwinkel.

Deze informatie zal u slechts per e-mail worden gestuurd indien u hiervoor toestemming heeft gegeven. Indien u geen informatie (meer) wenst te ontvangen kunt u dit kenbaar maken aan ons.

Met betrekking tot informatie verkregen van van deze webshop kunt u contact opnemen via de contactpagina.

Door de Algemene Voorwaarden van onze webshop te aanvaarden stemt u tevens in met de mogelijkheid dat wij uw persoonsgegevens gebruiken voor credit scoring.

Adreswijzigingen:

Klanten zijn verplicht de webwinkeleigenaar van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang de webwinkeleigenaar geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij de webwinkeleigenaar bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd.

Door het plaatsen van een bestelling, machtigt u de webwinkeleigenaar om - indien nodig - uw gegevens op te vragen bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie of andere instanties.